Правилником о календару образовно–васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину и ове године Министарство просвете, науке и технолошког развоја, организује пробни завршни испит у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит.

Сврха пробног завршног испита је:

  1. Симулација процеса завршног испита – ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, прибор који је потребан за израду тестова, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора),
  2. Увид у спремност ученика за завршни испит у овом тренутку, као и на чему треба радити у наредном периоду.

У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда ће у оквиру пробног завршног испита
– у петак, 25. марта 2022. године у 13.00 часова полагати тест из математике,
– у суботу, 26. марта 2022. године у 9.00 часова полагати тест из српског (матерњег) језика, а у 11.30 часова комбиновани тест (биологија, физика, историја, географија и хемија).

Пробни завршни испит организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

Ученици пробни завршни испит полажу у учионици. У једној учионици полаже највише 15 ученика и дежура један наставник.

Ученици се распоређују у учионице и клупе према редном броју ученика са Јединственог списка ученика који ће бити благовремено истакнут у простору школе пре пробног завршног испита.

Ученици, приликом полагања пробног завршног испита у учионици, код себе могу имати само неопходан прибор за рад (графитна оловка, гумица, хемијска оловка, троугао, лењир и шестар). Поред тога ученици могу имати код себе оверену ђачку књижицу и флашицу воде.

Мобилни телефон и дигитрон нису дозвољени. Све ствари ученика (јакне, ранчеви, торбице, пернице, мобилни телефон) ученици ће пре почетка испита одложити у за то предвиђену просторију.

Повратну информацију о резултатима пробног завршног испита, (процена постигнућа и смернице за даље учење) ученици ће добити од својих предметних наставника.

Татјана Перишић, помоћник директора

Author

Sladja