Угледни час (двочас) из српског језика одржан је 27. маја 2021. у одељењу III3. Ученици су у групном раду обрадили и анализирали бајке браће Грим.
Часу су присуствовали педагог, психолог, библиотекар, као и неколико учитељица трећег и четвртог разреда наше школе.

У уводном делу часа, помоћу презентације, ученици су се подсетили свих бајки које су претходно обрадили на три школска часа заједно са учитељем. Затим су самостално и у групи анализирали преостале три бајке на основу материјала који је припремио учитељ. Изазов часа је био тај што ученици нису знали коју ће бајку добити од преостале три необрађене. Ова тешкоћа је превазиђена тако што су ученици радили у групи, заједно дискутовали и записивали најбоље могуће одговоре на задата питања.
У завршном делу часа представници група су прочитали одговоре на питања.
За сам крај часа ученици су поновили основне карактеристике бајке кроз групно решавање квиза на паметном телефону. Тако су добили и упутство за самосталне писање бајке у оквиру израде домаћег задатка. Касније су ове бајке илустроване, па је настала Збирка одељењских бајки одељења III3.
У оквиру вредновању активности ученици су рекли да им час био интересантан зато што су сарађивали и радили у групи.

Ивана Уљанов

Author

Sladja