Учитељица Невена Љамић одржала је 10. јуна 2021. угледни час из математике у одељењу II5, наставна јединица Текстуални задациСабирање и одузимање до 100.
На динамичан и занимљив начин ученици су утврдили стечена знања о сабирању и одузимању бројева до 100 кроз решавање текстуалних задатака, као и о редоследу рачунских операција.
Час је део примене знања стечених на семинару „Дигитална учионица“, те је била видљива примена савремених технологија – коришћење интерактивне табле, различитих образовних ресурса и мултимедијалних програма. Применом интегративне наставе направљена је унутарпредметна и међупредметна корелација, па су тако ученици обновили знања и о разломцима, деловима биљака и ребусима. Цео контекст часа смештен је у причу о јунацима из цртаног филма Штрумпфови, што је ученицима било посебно занимљиво.
Часу су присуствовали помоћник директора Татјана Перишић, одељенске старешине других одељења и учитељи из продуженог боравка. Сви присутни на часу истакли су да је циљ часа успешно реализован, да су деца била мотивисана и активна, да је учитељ уважавао потребе и могућности сваког ученика и показао изузетне дигиталне компетенције.
Ученици су рекли да им се час допао и да би волели да имају више оваквих часова.

Невена Љамић

Author

Sladja