Комуникација је успостављање односа са другима, споразумевање.
Сва жива бића комуницирају међу собом и размењују информације.
Човек је једино живо биће које у свом развоју стекло способност комуникације говором. Комуникација омогућава људима да живе заједно. Постоји директна комуникација када некоме кажемо „Здраво!“ или га поздравимо неким гестом. Онa се остварује говором или покретима тел: осмехом, покретом главе, махањем, загрљајем… Кад желимо да разменимо идеје са неким ко је далеко, потребна су нам средства за преношење информација на даљину. То су медији.

Више о овој теми прочитајте у тексту Комуникација и медији.

Author

Sladja