Ток и продукти пројекта „Кад порастем, бићу…“ који су са ученицима II4 реализовале Ивана Милошевић и Слађана Галушка представљени су на јавном часу 23. јануара 2020. Час је одржан у свечаној сали, а у публици су били ученици I1, I5, II1, II2 и II3, њихови наставници, директор и педагог школе.

Током пројекта обрађена је тема „Занимања људи“ кроз садржај више предмета – Пројектне наставе, Света око нас, Српског језика, Ликовне културе, Музичке културе, Физичког васпитања, Енглеског језика, Грађанског васпитања и Слободних активности.

Циљ пројекта: Стицање знања о различитим занимањима људи, развијање свести о важности обављања различитих послова и вредности сваког посла, подстицање ученика на размишљање о избору будућег занимања; подстицање ученика на истраживачко учење и креативност; развијање вештина комуникације, способности за изражавање свог мишљења, тимски рад и самовредновање.

Ученици су имали разноврсне задатке у вези са темом и проналазили су информације потребне за решавање задатака у разноврсним изворима информација (штампани и дигитални извори и људи различитих професија). Учили су о различитим пословима и размишљали о занимањима којима би волели да се баве и били су веома креативни у изради задатака. Током јавног часа ученици су укратко представили ток пројекта, веб страну на којој су постављени продукти пројекта и говорили суо појединим занимањима кроз кратке драмске игре. Део активности пројекта је била и израда квизова, те су ђаци гости били у прилици да решавају питања из једног квиза, управо у вези са различитим занимањима.

На крају ученици и наставници, учесници и гости, вредновали су активности часа и целог пројекта. Општа је оцена да су и час и цео пројекат занимљиви, ђаци ИИ4 су добили похвале и аплаузе за показано знање, глумачко умеће, песму и игру.

Истог дана поподне ученици ИИ4 су представли пројекат својим родитељима, браћи и сестрама. Родитељи су похвалили активности пројекта и истакли да је овакав начин рада веома користан за децу.

Ивана Милошевић
Слађана Галушка

Author

Zola