Активности пројекта Оштро Перце повезане су у једном делу са пројектом Путовање кроз време, који је реализован у 4-4.

Тема „Прошлост Србије“ обрађена је кроз интердисциплинарну наставу, ђаци су о њој разговарали кроз повезивање садржаја више предмета. Када је започела обрада те наставне теме на часовима природе и друштва, ђаци су желели да сазнају што више информација о њој. Рекли су да читају књиге које су у вези са историјом средњег века и да воле да гледају филмове о догађајима и личностима из историје Србије и да би желели да о њима разговарају на часовима. Ученици су читали текстове из читанке: „Златно јагње“, прича Светлане Велмар Јанковић, „Најбоље задужбине“, народна прича и „Стари Вујадин“, народна песма. Осим тога, као допунске текстове читали су књиге у вези са темом пројекта: „Књига за Марка“ Светлане Велмар Јанковић, осам књига о владарима из породице Немањић „Деца читају српску историју“ Слободана Станишића и трилогију „Немањићи“ о животу Стефана Немање, чији су аутори Владимир Кецмановић и Дејан Стојиљковић.

Разговарали су о садржају ових књига и тумачили их. Поредили су ова књижевноуметничка дела и говорили о њиховим елементима (тема, мотиви, фабула, сиже, књижевни ликови, поруке, композиција) повезујући их са догађајима и личностима из историје Србије.

Ђаци су илустровали књиге које су читали и уз помоћ библиотекарке писали приказе за њих и тај део пројекта је добио назив Књиге за путовање кроз време. У приказима су представљене књиге „Књига за Марка“ и „Деца читају српску историју“ које ученици четвртог разреда могу да користе ради повезивања садржаја наставе природе и друштва и српског језика. Књиге из едиције „Деца читају српску историју“ се препоручује и ђацима трећег разреда, а „Књига за Марка“ и ученицима шестог разреда јер изучавају период средњег века на часовима историје. Старијим ђацима је намењена трилогија „Немањићи“.
Међу приказаним књигама је и роман „Очаране наочаре“ Светлане Велмар Јанковић која може бити занимљива за ученике од четвртог до седмог разреда.Њу читају ученици четвртог разреда и у оквиру пројекта Читам,па шта?

На часовима утврђивања градива из природе и друштва, српског језика и математике, ученици су смишљали задатке чији је садржај повезан са темом пројекта. На основи тих задатака наставница и библиотекарка су израдиле тестове за проверу знања. Дечији цртежи настали током пројекта су део тестова.

Прикази, илустрације и тестови су приказани на посебној страни пројекта https://perceostro.wixsite.com/perce2018/putovanje.

Author

Rale