Prvaci na izletu

 

Učenici prvog razreda i odeljenjske starešine, Brankica Vitorović, Marija Vujović, Dragana Zlatić, Svetlana Lenasi i Vesna Zec, išli su na izlet 1. oktobra 2019.

Posetili smo prirodni rezervat Zasavica koji je radi opstanka raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta stavljen pod zaštitu prirode 1997. godine. Reku Zasavicui njenu okolinu obišli smo i brodom Umbra kroz najlepši deo rezervata, od Valjevca ka šumarevoj ćupriji u dužini od 7 km. Slobodno vreme učenici su proveli u igri u prelepom parku Zasavice. Potom smo ručali u seoskom domaćinstvu Nastavili smo put do Muzeja hleba u Pećincima. Učenici su na edukativnom času, uz eksponate muzeja, saznali kakav je put zrna pšenice od zemlje preko hleba do neba. U muzeju su učenici videli zbirku oruđa za obradu zemlje, od prastarih vremena do danas, mašine za mlevenje i vršidbu žita - od 8000 godina starog žrvnja, do kombajna. Videli su i oko stotinu vrsta hleba i hlebnih kolača. Muzej je ukrašen i likovnim radovima slikara Jeremije sa predelima Vojvodine, Šumadije i istočne Srbije. Muzej smo obišli u više grupa. Ispred muzeja je prostor za igru sa ljuljaškama i klackalicama gde su učenici proveli slobodno vreme u igri.

U Beograd smo se vratili u 19 časova.

Svetlana Lenasi