Profesionalna orijentacija

 

Predstavnici Šeste beogradske gimnazije i Računarske gimnazije, uključujući i učenike tih gimnazija,  posetili su našu školu, 11. aprila 2019.
Oni su učenicima osmog razreda predstavili svoje škole i detaljnije uveli učenike u samu strukturu njihovog rada i obrazovnog sistema. Učenici su upoznati sa težinom i obimom materijala koji se usvajaju u datim školskim ustanovama, kao i sa svim pogodnostima koje škole pružaju.
Marko Mitrović