Na krilima knjige

 

Tok i produkti projekta „Na krilima knjige“ realizovanog u VI5 predstavljeni su na javnom času 24. januara 2019. Času su prisustvovali učenici VII1 i direktor.

U organizaciji projekta koji je trajao od oktobra do decembra 2018. godine učestvovali su Dragana Janjić, nastavnik srpskog jezika, Slađana Galuška, bibliotekar, Predrag Mladenović, veroučitelj, Nataša Tomić i Bojana Vesković, nastavnice tehnike i tehnologije.

Aktivnosti su započele obradom romana „Moj deka je bio trešnja“. Učenici su analizirali roman, razgovarali o doživljajima junaka, prepoznavali pojedine situacije iz sveta knjige u svom životu, otkrivali poruke i pisali prikaze. Jedan od zadataka je bio i da osmisle pitanja za sve junake knjige i odgovore koji bi oni dali. Na osnovu interesovanja učenika, određeni su učesnici emisije, voditelj i šest likova koji će biti njeni gosti. Uz pomoć nastavnice srpskog jezika i bibliotekarke odabrana su pitanja i odgovori. Đaci su televizijsku emisiju nazvali Na krilima knjige i osim razgovora sa likovima, pripremili su reklame i nagradnu igru za gledaoce. Nekoliko devojčica je napravilo plakat za emisiju.

Javni čas je započeo predstavljanjem toka projekta - na časovima srpskog jezika, građanskog vaspitanja i veronauke je tumačen sadržaj romana, na časovima tehnike i tehnologije đaci su u programima Envisionar i Gugl Skečap crtali seosko domaćinstvo na temu „Moj deka je bio trešnja“, na časovima informatike i računarstva razgovarali su o izradi različitih medijskih poruka za određenu publiku i sa određenom namerom.

U drugom delu časa učenici su predstavili roman „Moj deka je bio trešnja“ kroz prikaz, intervjue i reklame, tj. televizijsku emisiju.

U završnom delu časa učenici oba odeljenja i nastavnici su vrednovali uspešnost časa. Ideja se dopala gostima i pohvalili su celokupni tok projekta. Izvođači su imali tremu i bili nesigurni tokom izlaganja, pa je prеdloženo da se održi još jedan čas sa drugom publikom u drugom polugodištu.

Slađana Galuška