Život u praistoriji

 

Projekat „Život u praistoriji“ realizovali su nastavnici Pavle Pavlović, mr Biljana Bulović-Marić i Ivana Smiljković Čevizović sa učenicima petog razreda početkom novembra 2018. Projektom su povezani nastavni sadržaji istorije, muzičke i likovne kulture.

Cilj aktivnosti je bio: Sticanje znanja o praistoriji i primena stečenog znanja i razvijanje kreativnosti kroz izradu crteža na temu „Pećinski crtež“ i pravljenje ritmičkih udaraljki koje asociraju na muziku prvobitne zajednice. Učenici su sve postavljene zadatke završili tokom dvonedeljnog rada, pokazali su kreativnost, zajedništvo u radu i entuzijazam.

Postignuća projekta su prezentovana 14. novembra 2018. u holu škole gde je postavljena izložba likovih radova, kao i panoi nastali na časovima istorije i muzičke kulture na kojima su predstavljeni način života u praistoriji i muzički instrumenti. Đaci V4 su u kratkom programu govorili o praistoriji i pećinskom slikarstvu, a zatim dočarali muziku starih vremena sviranjem na instrumentima koje su sami izradili.

U publici su bili učenici ostalih odeljenja petog razreda, nastavnici i direktor škole. I učesnici i gledaoci su ocenili aktivnosti i produkte projekta veoma uspešnim.