Tematska nastava Saobraćaj

Učiteljica Ivana Uljanov je u odeljenju I-3 organizovala tematski dan „Saobraćaj“, 17. oktobra 2018. Realizacija planiranih aktivnosti predstavljala je primenu znanja stečenih na seminaru „Tematski i interdisciplinarni pristup planiranju nastave“.

Sadržaji srpskog jezika, matematike, likovne i muzičke kulture i sveta oko nas povezani su temom Saobraćaj i realizovani kroz raznovrsne aktivnosti. Učenici su kroz razgovor, pisanjem reči i rečenica, igrovnim aktivnostima, pokretom, pesmom, likovnim izražavanjem i primenom stečenih znanja usvajali nova i utvrdili prethodno stečena znanja i veštine. Na kraju tematskog dana zajedno sa učiteljicom i roditeljima primenili su znanje o pravilnom prelaženju ulice na pešačkom prelazu u blizini škole.

Učenici su u grupama i individualno obradili pomenutu temu kroz sledeće aktivnosti:

•Slaganje slagalica„ Saobraćajna sredstva“;

•Rešavanje ukrštenice kroz asocijaciju;

•Osmišljavanje reči i rečenica o saobraćajnim sredstvima i njihovo čitanje;

•Rešavanje rebusa;

•Brojanje i prebrojavanje saobraćajnih sredstava;

•Muzičko-didaktička igra „Saobraćajac“, pevanje po sluhu i uz pokret;

•Gledanje filma „Pažljivko“;

•Diskusija učenika uz analizu filma;

•Rad na nastavnom listiću;

•Kolaž;

•Izlazak na ulicu radi primene znanja-ambijentalno učenje.

Tematski pristup je omogućio da učenici steknu novo znanje razmatranjem jedne teme kroz različite nastavne predmete, kao i da primene raznovrsne metode i tehnike učenja. Prilagođenost nastavnog rada različitim stilovima učenja i potrebama učenika povećala je motivaciju učenika za učešće u aktivnostima.

Učenici i roditelji su ocenili tematski dan veoma uspešnim.

Ivana Uljanov

Tatjana Perišić