Digitalni pogon i seminar u našoj školi

 

Najveći projekat na polju medijske pismenosti koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji „Digitalni pogon“ započeo je 2018. godine. Sprovode ga Novosadska novinarska škola i Biblioteka Plus, a trajeće tri godine.

Na Godišnjoj skupštini Društva školskih bibliotekara, održanoj 27. aprila 2018. godine, koordinatorka projekta Tijana Femić Bumbić predstavila je aktivnosti čiji je cilj uvođenje medijske i informacione pismenosti u postojeći sistem obrazovanja u Srbiji. Pozvala je bibliotekare, nastavnike i učenike na saradnju.

Biblioteka plus i Novosadska novinarska škola su 3. i 4. jula 2018. organizovale forum na temu mogućnosti uvođenja medijske i informacione pismenosti u obrazovanje. Među predavačima su bili i predstavnici Ministarstva kulture i Ministarstva prosvete, a u publici nastavnici i bibliotekari. Nekoliko nastavnika i bibliotekara je prikazalo primere dobre prakse u organizaciji aktivnosti za razvijanje informacione i medijske pismenosti dece.

U avgustu 2018. je u okviru projekta „Digitalni pogon“ održan u Sirogojnu Letnji kamp medijske pismenosti. U prvom delu, od 13. do 18. avgusta, učesnici su bili 20 učenika i 10 nastavnika osnovnih škola iz Novog Sada, Beograda, Apatina, Vrbasa i Novog Pazara. Među nastavnicima su bila i dva bibliotekara: Slavica Horvat bibliotekar OŠ „Drinka Pavlović“iz Beograda koja je vodila tri učenice šestog razreda i Slađana Galuška, bibliotekar OŠ „Sveti Sava“ iz Beograda. U drugom delu učesnici su bili učenici i nastavnici srednjih škola.

Program kampa je podrazumevao predavanja i radionice za sve učesnike, sa tim da su neka predavanja bila samo za nastavnike, a druga samo za đake. Predavači su na jasan i veoma atraktivan način predstavili osnove medijske pismenosti i alate za izradu medijskih poruka u različitim formatima – tekst, fotografija, audio i video materijal. Sve to su učesnici podeljeni po grupama koristili pri izradi zadataka. Na zajedničkim radionicama nastavnici u ulozi mentora su sa učenicima osmišljavali i kreirali medijske sadržaje inspirisane lekcijama iz školskog plana i programa, a koristeći ambijent jedinstvenog muzeja na otvorenom „Staro selo Sirogojno“. Svi radovi nastali tokom radionica su postavljeni na veb stanici na kojoj je predstavljen projekat, Digitalni pogon. Učesnici i organizatori su ocenili da su aktivnosti kampa veoma uspešno realizovane i ciljevi u potpunosti ostvareni.

Saradnja u okviru projekta je nastavljena 12. i 13.oktobra 2018. godine kada je Novosadska novinarska škola realizovala seminar „Kreativna medijska učionica – čitanje medija – razumevanje informacija – medijsko – informaciono opismenjavanje“ u dve škole u Beogradu, u OŠ „Drinka Pavlović“ i OŠ „Sveti Sava“. Obuke su pohađali nastavnici i bibliotekari ovih i još nekoliko beogradskih osnovnih škola. Na seminaru su obrađene veoma interesantne tema kao što su način prikazivanja dece u medijima, spinovanje, dekonstrukcija političkog govora, lažne vesti, način na koji deca koriste medije i sl. U završnom delu obuke polaznici su osmišljavali časove na kojima bi učenici uz korišćenje digitalnih alata kreirali lekcije iz različitih nastavnih predmeta. Ove ideje će se realizovati tokom školske godine.

Očekujemo odlične dečije radove, dalje akativnosti u okviru projekta i novi letnji kamp.

Slavica Horvat

Slađana Galuška