Pejzaži i Nove tehnologije

Projekat Pejzaži koji su realizovale nastavnica Dragana Janjić i bibliotekarka Slađana Galuška sa učenicima VII1, predstavljen je na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju, 9. juna 2018. Rad pod nazivom Od korišćenja do stvaranja informacija prikazan je u okviru teme Rad na projektima i kreativnost.

Autorke su govorile o toku projekta, zadacima koje su učenici radili i kroz koje su pokazali kreativnost, stvorili novo znanje i podelili ga sa drugima postavljajući produkte projekta na platformi Viks, https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi.

Slađana Galuška