Putovanje kroz vekove

 

Odeljenjski projekat „Putovanje kroz vekove realizovala je nastavnica Katarina Miličić sa učenicima iV-4 tokom više od dva meseca, od novembra 2017. do kraja januara 2018.

Tema Prošlost Srbije obrađena je kroz interdisciplinarnu nastavu, đaci su o njoj razgovarali kroz povezivanje sadržaja više predmeta: priroda i društvo, srpski jezik, likovna i muzička kultura, matematika, građansko vaspitanje i veronauka, slobodne aktivnosti, fizičko vaspitanje. Ostvarena je saradnja sa veroučiteljem Predragom Mladenovićem kroz zajednički čas građanskog vaspitanja i veronauke na temu „Srbija u doba Nemanjića i sa nastavnikom istorije Vladom Marjanom koji je održao čas prirode i društva u vezi sa Prvim i Drugim srpskim ustankom. Nastavnica francuskog jezika Olivera Filipović je pred učenicima IV-2 i IV-4 odžala čas sa učenicima V-1 i VII-3 na temu „Francusko-srpske veze u Prvom i Drugom svetskom ratu čime je, takođe, uspostavljena korelacija sa aktivnostima projekta.

Projekat је doprineo da učenici sagledaju jednu temu iz različitih uglova, da čitaju različite knjige i o njima razgovaraju sa drugovima i da pokažu kreativnost u izradi likovnih radova. Ono što je novina u radu je izrada pametnih fascikli, kao dečijeg portfolija. Učenici su zadatke u vezi sa događajima iz prošlosti Srbije radili samostalno: na osnovu lekcija iz udžbenika i dodatnih sadržaja koje su pronalazili, oni su napravili svoje lekcije. O životu vladara iz porodice Nemanjića pravili su panoe podeljeni u grupe. Gradivo su utvrđivali kroz izradu igrica u grupama i samostalno i tada su nastali krugovi znanja i brojne varijante igre Ne ljuti se čoveče! u vezi sa događajima iz prošlosti Srbije.

Celokupni tok i produkte projekta đaci IV-4 su predstavili učenicima IV-1, IV-2 i IV-3 na uglednom času iz prirode i društva održanom 22. januara 2018. Jedan čas je održan u svečanoj sali - uz priču, glumu i kviz đaci su utvrđivali gradivo nastavne teme „Prošlost Srbije“. Drugi čas je održan u učionici IV4 - učenici ostalih odeljenja su se upoznali sa nastavnim materijalima nastalim tokom projekta: pametne fascikle, panoi, likovni radovi, lutke, krugovi znanja, a zatim su igrali igru „Krugovi znanja“. U organizaciji i realizaciji časa učestvovala je, pored nastavnice Katarine Miličić, i biliotekarka Slađana Galuška.

Učenici IV-4 su u vrednovanju projekta kazali da im se projekat sviđa, jer su učili gradivo na drugačiji način nego do sada, povezali su sadržaje iz različitih oblasti i predmeta, bilo je i zabavno i poučno. Najinteresantnije je bilo kada su po grupama radili zadatke, jer su razmenjivali ideje i zajedno pravili pano, lutke, ilustracije. U aktivnosti projketa su se uključili i roditelji – oni su im pomagali da pronađu potrebne informacije i fotografije na internetu i da izrade nastavna sredstava za pojedine časove. U školi je posebno bilo zanimljivo kada su igrali igru Ne ljuti se čoveče! jer su se takmičili ko će pre stići do cilja, a morali su da znaju tačne odgovore na pitanja vođe grupe.

Učenici ostalih odeljenja su ocenili časove kao veoma uspešne. Dopalo im se što je bilo i glume i pesama, naučili su nešto novo i to znanje primenili u kvizu. Svoja znanja su provetili i tokom drugog časa kad su igrali zanimljive igrice.

Nastavnici su pohvalili celokupni projekat i ugledni čas koji je doprineo boljoj saradnji među đacima i nastavnicima i važan je kao deo razmene iskustava, tj. predstavljanja primera dobre prakse.

 

Slađana Galuška