Letopis 2017/2018.

 

Letopis Osnovne škole „Sveti Sava" sadrži podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada.

Letopis za školsku 2017/2018. godinu se vodi tako da se o aktivnostima za svaki mesec objavljuje poseban dokument.

Na kraju godine će se od njih sastaviti jedinstveni dokument.

Letopis se u elektronskoj formi postavlja na posebnoj strani školskog sajta.

 

U Letopisu su navedeni samo osnovni podaci o aktivnostima važnim za rad škole i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada. Ove aktivnosti su predstavljene detaljnije kroz priloge na sajtu škole i u školskom listu Maštarije.

 

Slađana Galuška, urednik