OŠ Sveti Sava - Beograd - Vračar - Radionice u Narodnoj biblioteci Srbije

Radionice u Narodnoj biblioteci Srbije

 

U okviru manifestacije „Dani evropske baštine 2017. u Beogradu“, čija je tema „Nasleđe i priroda: lepeza mogućnosti“, Narodna biblioteka Srbije je organizovala program za učenike naše škole „Prepoznaj i mapiraj nasleđe: Kulturni orijentiring na platou“.

Od 18. do 22. septembra 2017. učenici trećeg i šestog razreda su prisustvovali dvočasovnim radionicama čiji su ciljevi:

- edukacija o kulturnim spomenicima Vračarskog platoa kao ambijentalne celine uz istraživački obilazak parka i zadržavanje na odabranim lokacijama,

- podsticanje dece da učestvuju u očuvanju kulturnih objekata u parku i parka kao parčeta prirode u gradu,

- organizacija takmičenja u likovnom konkursu „Stvaraoci kulturnog nasleđa“ radi podsticanja razvijanja sopstvenog doživljaja objekta kulturnog nasleđa kod dece.

Đaci trećeg razreda su se prvo upoznali sa radom Biblioteke. Zatim su dobili mape Vračarskog platoa sa ucrtanom orijentiring turom i označenim tačkama na koje treba da stignu: spomenici Karađorđu, Svetom Savi i Nikoli Tesli. O ovim važnim ličnostima razgovarali su sa vodičima, bibliotekarima, i dobili su letak sa osnovnim informacijama o svakoj tački obilaska. Nakon toga su u Biblioteci u likovnoj radionici slikali na temu „Moje omiljeno mesto na platou“.

Učenici šestog razreda su se upoznali sa radom Biblioteke i obišli nekoliko lokacija: binarnu sferu (objašnjenje simbolike i objašnjene uloge digitalizacije u očuvanju kulturnog nasleđa), spaljenu knjigu (kratko upoznavanje sa istorijim Biblioteke i kulturom negovanja culture sećanja), skulpturu „Cvet u plamenu“. Takođe, obišli su i čitaonice i upoznali se sa načinom pretraživanja informacija u Biblioteci. Nakon toga su u likovnoj radionici oslikavali magnete na temu „Moje mesto u biblioteci“.

Radionice su uspešno realizovane, a nakon njih đaci su i dodatno razgovarali o temi očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa sa svojim nastavnicima.

 

Slađana Galuška