SMERNICE ZA RODITELjE - SARADNjA SA ŠKOLOM

 

Zašto je saradnja važna?

• Roditelji i nastavnici su najznačajnije figure u kreiranju optimalnih uslova za rast i razvoj deteta.

• Ukoliko izostane sinhronizovana, komplementarna i efikasna saradnja koja podrazumeva jasno definisanje uloga i obaveza obe strane, povremene krize, problemi i zastoji koji prate period odrastanja i školovanja se ne mogu adekvatno razrešiti i prevazići.

Specifičnosti koje se moraju uzeti u obzir kao polazna tačka saradnje:

• Deca dolaze iz različitih porodica; kao što postoje individualne razlike između dece, tako postoje i individualne razlike između roditelja i porodica.

Svaka porodica ima svoja pravila ponašanja, način na koji je organizovana i po komefunkcioniše.

Roditelji su ličnosti sa prepoznatljivim stilom komunikacije, ponašanja, sistemom vrednosti i stavova.

A sa druge strane…

Škola pred decu i roditelje postavlja zahtev da se bez obzira na svoje individualne karakteristike (koje se uvažavaju i uzimaju u obzir) prilagode i nekim pravilima i procedurama koje su neophodne da bi kao složen mikrosistem opstala.

To neretko podrazumeva da se pravila koja postoje u porodici ne mogu uvek direktno primenjivati i u školi.

Tokom školovanja deteta mogu se javiti različiti problemi.

Najčešći su:

• Problemi u učenju

• Problemi u odnosu sa vršnjacima

• Problemi u komunikaciji između zaposlenih i roditelja

Ovi problemi mogu biti akutni ili hronični, odnosno mogu se javiti povremeno ili se ponavljati duži vremenski period.

Osnovni koraci u rešavanju problema su:

• Razgovor sa učiteljem ili odeljenskim starešinom (predmetnim nastavnikom ukoliko je uključen u problem)

• Ukoliko i pored dogovorenih i preduzetih mera (neophodno je da ne izostane dogovor i stvarna saradnja roditelja i odeljenskog starešine) ne dolazi do značajnog poboljšanja proširuje se krug saradnje i uključuju stručni saradnici u zavisnosti od vrste problema.

• U nekim situacijama u zavisnosti od vrste problema Tim za podršku učeniku (tim čine roditelji, odeljenski starešina, stručni saradnici, nastavnici, po potrebi direktor škole) se formira mnogo ranije sa ciljem da se donese akcioni plan na osnovu koga će se preduzimati dalji koraci u rešavanju problema.

• Škola ukoliko je potrebno uključuje druge saradnike i institucije i to kada:

Procenjuje da je potrebno da se obave dodatne konsultacije ili kada izostane realna saradnja porodice i škole.

Najčešći zastoji u rešavanju problema se javljaju:

• Kada se roditelj ne obrati direktno odeljenskom starešini ili nastavniku, tj. kada izostane rešavanje problema na prvom nivou.

• Kada dolazi do nepoklapanja između očekivanja roditelja kako je neki problem moguće rešiti i u kom vremenskom roku i realnih mogućnosti.

• Kada izostane dogovor o saradnji, međusobno usaglašavanje oko načina na koji će se problem rešavati; to nekada podrazumeva aktivno uključivanje roditelja, a nekada samo pružanje podrške u primeni određene metodologije ili vaspitnog rada.

Preporuke za roditelje:

• Ukoliko imate problem ili dilemu obratite se uvek prvo odeljenskom starešini (ili predmetnom nastavniku).

• Ukoliko je u problem uključeno drugo dete ili roditelji ne pokušavajte da direktno sa njima i nezavisno od odeljenskog starešine “ rešavate problem”. Odeljenski starešina kao stručna osoba je tu da “izbalansira“ međusobne razlike i odabere adekvatan pristup i roditeljima i deci.

• Verujte svojoj deci ali nemojte bezuslovno uzimati kao tačno sve što vam deca kažu jer na mentalnu obradu situacije i pamćenje utiče mnogo faktora. Uvek svoje dileme proverite i podelite sa odeljenskim starešinom.

• Poštujte vreme koje je planirano za rešavanje problema u dogovoru sa odeljenskim starešinom.

• Ukoliko se ne slažete sa nekim postupkom nastavnika ili biste vi drugačije postupili nemojte svoj stav otvoreno iznositi pred decom. O tome porazgovarajte sa nastavnikom.

• Ukoliko niste sigurni kako da se postavite u komunikaciji ili vam je potrebna podrška možete se obratiti i psihologu škole radi savetovanja.

• Ukoliko izostane međusobno uvažavanje, osnovno poverenje i razumevanje između odraslih bez obzira na neslaganja i nesporazume koji su prateći deo odnosa i saradnje nemoguće je postizanje bilo kog adekvatnog obrazovno-vaspitnog ishoda.

• Saradnja podrazumeva partnerski, komplementarni odnos u kome obe strane polaze iz pozicije poverenja i uvažavanja, a ne suprotstavljanja i nadjačavanja.

 

Milja Krivokuća, psiholog škole