Agi i Ema

U nastavku projekta „Prikaz knjige“, učenici petog razreda su u maju 2019. pisali prikaz knjige Agi i Ema.
Nastavnice srpskog jezika Ana Stojanović i Ivana Marković i bibliotekarka Slađana Galuška razgovarale su sa njima o romanu i temama koje se u njemu obrađuju: odnos roditelja i dece, međusobni odnos dece u školi, prijateljstvo itd.
Đaci su govorili o problemima sa kojima se Agi suočava i prepoznavali u svom životu situacije slične Agijevim, kao i o osećanjima sreće, tuge, ljubavi koja se proživeli zajedno sa junacima knjige.

Roman im se svideo zbog fragmentarne forme, neobičnih junaka i njihovih doživljaja i zbog bajkovitih i duhovitih delova.
Nekoliko učenika je crtalo ilustracije romana, a nekoliko je upoređivalo roman i istoimeni film.

Zaključili su da je čitanje romana i razgovor o njemu doprineo da bolje razumeju i sebe i druge, posebno svoje roditelje. Preporuka je da „Agi i Emu“ treba da čitaju i deca i odrasli – deca da bi znala da svi imaju teškoće i da se one mogu prevazići, odrasli da bi znali koliko je deci važno da više vremena provode sa njima.