Nekad i sad i biblioterapija

Za učenike VI5 bibliotekarka Slađana Galuška i nastavnica srpskog jezika Dragana Janjić su u martu i aprilu 2019. organizovale časove projektne nastave pod nazivom „Nekad i sad“ u kojima je kao metod rada primenjena biblioterapija.

Projekat je započeo pričom o važnosti čitanja i biblioterapiji – o tome da je čitanje zabava i razvija maštu i empatiju, da pruža nova saznanja i pomaže u razvijanju socijalnih veština, doprinosi boljem razumevanju sebe i drugih i olakšava suočavanje sa svakodnevnim teškoćama i njihovo rešavanje.

Učenici su zatim čitali roman „Orlovi rano lete“ i razgovarali sa nastavnicom o temi i razvoju radnje, junacima, problemima sa kojima se oni suočavaju i njihovim osećanjima. U drugom delu projekta đaci su govorili o životu dece nekad i sad kroz sagledavanje životnih prilika likova iz romana i upoređivanje sa svakodnevnim dešavanjima u svom životu. Zadatak za učenike je bio da prepričaju pojedine delove romana, da pišu o osećanjima likova u tim situacijama i da na osnovu samog dela napišu dnevničke beleške junaka. Zatim su pisali svoje dnevničke beleške tokom jedne sedmice.

Na narednim časovima đaci su čitali svoje radove i razgovarli o životu dece nekad i sad. Bilo je mišljenja da je nekad deci bilo zanimljivije, posebno u selu, svaki dan je donosio novu avanturu, imali su veću slobodu i igrali se u prirodi. Drugi su, pak, rekli da je danas zanimljivije, jer imaju veći izbor aktivnosti i da ne mogu da zamisle život bez savremene tehnologije. Pričali su o svojim svakodnevnim aktivnostima i razmatrali kako one mogu biti avanture ako se posmatraju iz drugog ugla.
Zaključili su da je čitanje romana i razgovor o njemu doprineo da shvate da njihovi problemi, za koje misle da su veliki, u stvari uopšte i nisu problemi kad se uporede sa problemima junaka romana.