UPIS PRVAKA u školsku 2018/19. godinu

 

Poštovani roditelji budućih prvaka,

Obaveštavamo Vas da se, u skladu sa čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS br. 88/2017 od 29.9.2017.) u prvi razred upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina tj. u školsku 2018/19. g. se upisuju deca rođena od 1. marta 2011. g. do 1. marta 2012. g. Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti i drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja koju obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa škole. Takođe, nakon provere spremnosti za polazak u školu, u prvi razred se može upisati i dete koje ima od šest do šest i po godina.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu o deci koja treba da se upišu u prvi razred osnovne škole najkasnije do kraja februara 2018. g. U skladu s tim, upis prvaka u školsku 2018/19.g. počeće 2. aprila 2018. g. Škola će upisati sve buduće prvake sa područja koje joj bude dodeljeno. Postoji mogućnost da škola upiše i učenike sa područja drugih škola, ali samo uz pismeni zahtev roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, ukoliko to dozvoljavaju prostorne i kadrovske mogućnosti (čl.22 stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, SGRS br. 88/2017 od 29.9.2017.). Škola će, u skladu sa zakonom, obavestiti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, po njegovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila 2018. g.

Prema kadrovskim mogućnostima kojima škola raspolaže u prvom razredu u školskoj 2018/19. g. funkcionisaće tri grupe produženog boravka sa po 30 učenika, tj. ukupan broj učenika u produženom boravku ograničen je na 90. U skladu s tim, formiraće se tri odeljenja sa produženim boravkom, dok će ostali učenici biti raspoređeni u odeljenjima bez produženog boravka. Upis u produženi boravak počinje 1. aprila 2018. g.  i traje do popunjavanja maksimalnog broja učenika u produženom boravku.

Dokumenta potrebna za upis:

-        Izvod iz matične knjige rođenih;

-        Potvrda o izvršenom lekarskom pregledu deteta;

-        Potvrda o pohađanju pripremnog predškolskog programa;

-        Dokaz o prebivalištu roditelja;

-        Potvrda o zaposlenju roditelja (za odeljenja sa produženim boravkom).

Testiranje dece obaviće psiholog škole u zakazanim terminima.

 

Budućim prvacima želimo srećan početak i uspešno školovanje!

 

 

S poštovanjem,

Uprava škole