UPIS U PRVI RAZRED

UPIS U PRVI RAZRED ŠK. 2015./16. GOD. OBAVIĆE SE U PERIODU OD 1.4.2015. DO 31.5.2015.

 

U školsku 2015./16. godinu (REDOVAN UPIS) upisuju se deca koja do kraja tekuće kalendarske godine navršavaju 7 godina života (rođena 2008. godine), kao i deca rođena u januaru i do kraja februara 2009. godine - uzrast od 6,5 do 7 godina - upisuju se nakon ispitivanja pred polazak u školu.

Članom 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škola je dužna da u PRVI razred upiše svako dete koje teritorijalno pripada školi.

 

Testiranje dece obavlja psiholog škole Milja Krivokuća.

U postupku provere spremnosti na osnovu mišljenja psihologa škola može da preporuči:

1) upis deteta u prvi razred

2) odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

 

Prilikom upisa neophodno je doneti:

  1. Original Izvoda iz matične knjige rođenih na uvid i kopiju Izvoda
  2. Original Potvrdu o zdravstvenom stanju deteta (overenu od školskog lekara Dom zdravlja Vračar, ambulanta iznad vrtića „Sveti Sava“)
  3. Uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program

    /koje se donosi po završetku pripremnog predškolskog programa/

  4. Potvrdu prebivališta (lična karta roditelja na uvid)