Na ovoj strani se nalaze dokumenta o radu škole:

- planovi rada škole,

- izveštaji o radu škole.

 

2019/2020.

Godišnji plan rada škole

Akcioni plan Razvojnog plana škole

 

 

2018/2019.

Godišnji plan rada škole

Akcioni plan Razvojnog plana škole

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada škole