PRODUŽENI BORAVAK

Osnovni koncept produženog boravka u našoj školi je stvaranje uslova da učenici u celini zadovolje potrebu za izražavanjem i komunikacijom, prodube interesovanja, usavrše veštine i povećaju obim i kvalitet znanja. Boravak je druženje, komunikacija, stasavanje i osposobljavanje.

U središtu pažnje su potrebe dece. Naš imperativ je da učenici u boravku oslobode svoje ukupne mogućnosti u cilju stvaralačkog izražavanja sopstvene ličnosti putem umetnosti, sporta, muzike, jezika.

Pored izrade domaćih zadataka, akcenat je stavljen i na mnogobrojne sekcije i aktivnosti u okviru kojih učenici imaju mogućnost da napreduju i ostvare svoj potencijal.

Sama struktura sekcija i aktivnosti je pažljivo planirana i u funkciji je unutrašnje motivacije i prevencije disfunkcionalnih oblika ponašanja.

Boravak u našoj školi jedinstven je i po tome što se primenjuje prilagođavanje sadržaja, oblika, metoda i sredstava vaspitno-obrazovnog rada sa stepenom usvojenog znanja i individualnim mogućnostima učenika. Da bi ovaj proces bio uspešniji, nastavnici u boravku koriste nastavne i vaspitne oblike i metode rada koje stimulišu učenika na aktivnost i samostalnost pri rešavanju problema. U našem boravku i povučeni i osetljiviji učenici stiču drugarstva, imaju priliku da osete uspeh, postaju deo tima. Zato je boravak više od učenja. U njemu se mašta , razgovara, igra, misli i druži.

 

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI U BORAVKU

Jutarnji prihvat dece počinje od 6:45 časova.

11:30-12:30 - prihvat učenika, dogovor o radu

12:30-13:00 - ručak

13:00-14:00 - slobodno vreme

14:00-16:00 - izrada domaćih zadataka

16:00-18:00 - slobodne aktivnosti