Reč urednika

 

Letopis Osnovne škole „Sveti Sava" sadrži  podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada.

U Letopisu su navedeni samo osnovni podaci o aktivnostima važnim za rad škole i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada.

Ove aktivnosti su predstavljene detaljnije kroz priloge na sajtu škole i u školskom listu Maštarije.

 

Slađana Galuška, urednik

 

Letopis 2019/2020.

Podaci o aktivnostima tokom 2019/2020. godine će se objavljivati za svaki mesec pojedinačno.

Septembar 2019.
Oktobar 2019.
Novembar 2019.
Decembar 2019.
J
anuar 2020.

 

Letopis 2018/2019.

Podaci o aktivnostima tokom 2018/2019. godine će se objavljivati za svaki mesec pojedinačno.

Septembar 2018.
Oktobar 2018.
N
ovembar 2018.
Decembar 2018.
J
anuar 2019.
F
ebruar i mart 2019.
April 2019.
M
aj 2019.
Jun 2019.
Jul i avgust 2019.

 

Letopis 2017/2018.

Podaci o aktivnostima tokom 2017/2018. godine će se objavljivati za svaki mesec pojedinačno.

Jul 2018. i Avgust 2018.
Jun 2018.
Maj 2018.
April 2018.
Mart 2018.
Februar 2018.
Januar 2018.
Decembar 2017.
Novembar 2017.
Oktobar 2017.
Septembar 2017.

 

Letopis 2016/2017.

Letopis sadrži sadrži podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada tokom 2016/2017. godine. Za izradu je korišćen Izveštaj o radu škole, kao i tekstovi u vezi sa brojnim aktivnostima koji se nalaze u školskom listu Maštarije.

U školskoj 2016/2017. godini objavljena su četiri broj Maštarija i u njima su, osim priloga o aktivnostima u školi, predstavljeni i najbolji literarni i likovni radovi učenika. Ovi brojevi školskog lista postavljeni su na strani Školski list.