OŠ Sveti Sava - Beograd - Vračar - Letopis

Reč urednika

 

Letopis Osnovne škole „Sveti Sava" sadrži  podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada.

U Letopisu su navedeni samo osnovni podaci o aktivnostima važnim za rad škole i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada.

Ove aktivnosti su predstavljene detaljnije kroz priloge na sajtu škole i u školskom listu Maštarije.

 

Slađana Galuška, urednik

 

Letopis 2017/2018.

Podaci o aktivnostima tokom 2017/2018. godine će se objavljivati za svaki mesec pojedinačno.

Maj 2018.

April 2018.

Mart 2018.

Februar 2018.

Januar 2018.

Decembar 2017.

Novembar 2017.


Oktobar 2017.

Septembar 2017.

 

Letopis 2016/2017.

Letopis sadrži sadrži podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada tokom 2016/2017. godine. Za izradu je korišćen Izveštaj o radu škole, kao i tekstovi u vezi sa brojnim aktivnostima koji se nalaze u školskom listu Maštarije.

U školskoj 2016/2017. godini objavljena su četiri broj Maštarija i u njima su, osim priloga o aktivnostima u školi, predstavljeni i najbolji literarni i likovni radovi učenika. Ovi brojevi školskog lista postavljeni su na strani Školski list.