ISTORIJAT ŠKOLE

Osnovna škola „Sveti Sava” je osnovana 1852. godine kao Osnovna škola na Vračaru. Povećanjem broja stanovnika, a tako i đaka, škola je podeljenja na Školu na Istočnom i Zapadnom Vračaru 1869. godine. One su kasnije podeljenje tako da su pojedini delovi Vračara osnivali svoje škole. Škola na Čuburi se izdvojila 1892. godine, pa su deca građana koji su osnovali školu na Vračaru bila smeštena u tri osnovne škole. Građani koji su živeli na prostoru između Makenzijeve ulice i Šumadijskog bulevara osnovali su školu pod imenom Škola na Savincu, a ceo kraj oko škole je 1894. godine dobio naziv Savinac - Savin kraj.

Škola je počela sa radom u kući Miahaila Radivojevića, činovnika u Sovjetu. Nove školske prostorije, na mestu gde se danas nalazi škola je dobila 1903. godine. Opština je otkupila u Avalskoj ulici jednu privatnu kuću, koja je odmah korišćena za nastavu.

Nove školske prostorije podignute su 1904. godine kada je kupljeno privatno imanje od naslednika Čedomira Mijatovića, koje se nalazilo na današnjem mestu škole prema Makenzijevoj ulici.
Početkom 20. veka u Školu na Savincu je smešten Školski muzej u kome su se čuvali eksponati vezani za prosvetno-pedagošku istoriju školstva Srbije. Učitelj u školi i upravnik Muzeja do 1906. g. bio je Dimitrije J. Putniković. Njegovim zauzimanjem Opština je podigla novu zgradu 1908. godine.
U toj zgradi je radila škola do izgradnje današnje zgrade 1940. godine. Na mestu porušene školske zgrade prema Makenzijevoj ulici podignuta je 1958. godine nova zgrada, povezana sa zgradom u Avalskoj.
U nove prostorije useljena je škola „Đuro Salaj”. Obe škole su integrisane 1972. godine kao škola „Sveti Sava”.

IME ŠKOLE

Škola je od osnivanja 1852. godine pa do 1869. godine nosila ime Škola na Vračaru. Od tada je podeljenja na Školu na Zapadnom i Istočnom Vračaru. Zvanični naziv od 1896. godine je Škola na Savincu.
Početkom 20. veka uporedo se koristio i naziv Osnovna škola Svetog Save na Savincu, sve do 1924. godine, od kada je ime škole Osnovna škola „Sveti Sava“. Zanimljivo je da je škola zadržala svoje ime i u periodu posle drugog svetskog rata kada su vlasti pokušale da je preimenuju. Tako je u Jugoslaviji jedina škola sa imenom Svetog Save bila upravo škola na Vračaru. Danas, kao i tada škola čuva i neguje sećanje na najznačajnijeg srpskog prosvetitelja.