O ŠKOLI SVETI SAVA

Trudom svojim sve je zadobio
Sveti Sava ΧΙΙΙ vek
 
U školi Sveti Sava, deca se, tοkom osmogodišnjeg školovanja, razvijaju u stimulativnom obrazovnom okruženju. Cilj naše škole je promocija zdravog školstva koje pruža skladan razvoj uma, tela i karaktera.
 
Naša misija (ciljevi):
 • Da izgradimo celovite i samopouzdane mlade ljude
 • Da pružimo najbolju osnovu za maturski ispit i gimnaziju
 • Da razvijemo kod đaka želju za daljim usavršavanjem
 • Da osposobimo buduće profesionalce za korišćenje savremene tehnologije
 • Da prepoznamo specifične talente u svakom detetu i obezbedimo uslove za njihov razvoj
 • Da negujemo zajednicu koja prihvata različitosti
 • Da podstičemo otvorenu komunikaciju među svima koji su uključeni u našu zajednicu
 • Da osiguramo razvoj svestranosti kroz tekući obrazovni program
 • Da odgovorno upravljamo raspoloživim kapacitetima, financijskim i ljudskim resursima
 
Naša vizija
Zamišljamo školu kao zajednicu znanja koja spaja odrasle i decu svih uzrasta u atmosferi uzajamne pomoći i razumevanja. Verujemo u važnost negovanja intelektualnog, telesnog, emocionalnog i moralnog razvoja pojedinca. Zbog vrednosti koje zastupamo, škola Sveti Sava predstavlja naprednu obrazovnu zajednicu u kojoj:
 • učenici teže da budu iskreni i da imaju poverenja, očekujući iste osobine od odraslih članova zajednice
 • razboritost, mašta i fizička aktivnost čine neophodne aspekte zdravog razvoja
 • učenici uče da preuzimaju odgovornost na putu ka uspehu u svim svojim aktivnostima, i da razvijaju sposobnost da uče na greškama, bez negativnih posledica za njihov psihički razvoj
 • učenici provode vreme za nastavu i igru ​​u bezbednom okruženju
 • učenici razvijaju samodisciplinu iz koje nastaje samopouzdanje
 • učenici pokazuju razumevanje, osluškuju potrebe drugih i učestvuju u dijalogu za zajedničko dobro
 • učenici demonstriraju stečeno znanje na smotrama i takmičenjima van redovne nastave
 • učenici, kroz vannastavne aktivnosti, uče značaj poštovanja pravila, uvežbavanja veština, kao i dostojanstva u pobedi i porazu
 • odrasli nastoje da primerom predstave deci najviše standarde kvaliteta, iskrenosti, poverenja i poštovanja
 • nastavnici tragaju za savremenijim metodama da bi prilagodili nastavu potrebama novih, naprednih generacija
 • nastavnici i roditelji dele s mladim ljudima radost i ponos zbog njihovog uspeha