SEMINAR ZA NASTAVNIKE I ČLANOVE SAVETA RODITELJA

U petak, 25.10. (13:30-19:00 h) i subotu, 26.10. (09:00-17:00), u prostorijama OŠ "Sveti Sava", održaće se seminar "Dobra saradnja sa roditeljima = dobro deci + dobro nama + dobro njima". Na seminar su pozvani članovi Saveta roditelja.

 

Ciljevi ovog programa su:

·         Podizanje nivoa kompetencija vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika za rad sa roditeljima

·         Razvijanje senzibiliteta kod vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika za rad sa roditeljima

·         Upoznavanje sa osnovnim problemima roditelja dece različitih uzrasta

·         Osposobljavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika da primenjuju tehnike komunikacije kojima ostvaruju uspešan odnos sa decom i odraslima

 

Teme koje se obrađuju u dvodnevnom seminaru su:

·         Roditeljstvo – veština koja se uči

·         Potrebe roditelja – briga o sebi

·         Uloga temperamenta u razvoju ličnosti

·         Podsticanje optimalnog razvoja dece

·         Stvaranje pozitivne porodične dinamike

·         Umeće komunikacije

·         Priroda konflikata i njihovo rešavanje