FORMIRANJE  VRŠNJAČKOG  TIMA

Prezentacija programa prevencije vršnjačkog nasilja - formiranje vršnjačkog tima održaće se u petak, 27.09.2013. godine, u 11:45 časova u svečanoj sali.  Učenci od 5. do 8. razreda koji su zainteresovani za učešće u formiranju vršnjačkog tima i po preporuci odeljenskih starešina, upoznaće se sa planiranim aktivnostima i obukom koja će se realizovati u toku prvog polugodišta.  Obuku realizuje stručna služba škole.