Dokumenta

Statut škole
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Protokol za zaštitu dece od nasilja
Poslovnik o radu Saveta roditelja
Pravila ponašanja u školi
Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika
Pravilnik o dodatnoj podršci detetu i učeniku
Pravilnik o bezbednosti učenika
Pravilnik o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje
Poslovnik o radu školskog odbora
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti
Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi