Edukativni sadržaji za učenje na daljinu se emituju na trećem kanalu Radio-televizije Srbije (RTS Kanal 3) za učenike osnovne škole.

Raspored po razredima će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  www.rasporednastave.gov.rs.