Časovi projektne nastave Proslava Božića i Nove godine organizovali su sa učenicima petog razreda Predrag Mladenović, Jelena Vukičević-Radoičić, Olivera Filipović, Marina Luković, Nataša Tomić, Jasminka Ristić, Dragan Andrić, Vlado Marjan i Biljana Bulović Marić tokom decembra 2019. godine. Povezani su sadržaji više predmeta – veronauke, ruskog, francuskog i engleskog jezika, tehnikei tehnologije, istorije i muzičke kulture.

Cilj projektaje: Upoznavanje kulture, tradicije i običaja hrišćanskih naroda, negovanje nacionalne baštine i razvijanje pozitivnog odnosa prema drugim kulturama kao i razvijanje međupredmetnih kompetencija.

Učenici su prikupljali informacije za rešavanje zadataka iz različitih izvora, analizirali ih i sistematizovali kroz prezentacije, pravili su panoe u vezi sa običajima u proslavljanju praznika i izradili su novogodišnje čestitke.

Aktivnosti su prezentovane na javnom času održanom 27.decembra 2019. u svečanoj sali pred učenicima četvrtog, petog i sedmog razreda i njihovim nastavnicima. Posle prezentacije održan je kviz za publiku, a za tačan odgovor nagrada je bila čestitka i čokoladica. Učenicima je bilo veoma zanimljivo, to ih je podstaklo da pažljivo slušaju i osvoje lepe nagrade.

U vrednovanju učenici petog razreda su ocenili časove projektne nastave uspešnim jer su se družili, sarađivali, istraživali i pronalazili zanimljive priloge u vezi sa temom.

Nastavnica Nataša Tomić je u kratkom video prilogu prikazala aktivnosti na časovima Tehnike i tehnologije i javnom času.

Olivera Filipović