Вршњачки тим је формиран на почетку 2023/2024. школске године. Чине га ученици од петог до осмог разреда, из сваког одељења по један ученик или ученица. Крајем септембра 2023. почеле су радионице, као уводни део акције која се спроводи током године.
Укупно је било шест сусрета на којима су реализоване по две радионице, како је предвиђено Програмом радионица за Вршњачки тим. Теме су биле: Полећемо, Ми заједно, Огледалце, огледалце, Ја, ми и они, Шта верујем, шта ценим, Насиље и шта са њим, Да насиље буде видљиво, Како да их укључимо, Реклама вршњачког тима, Драга савета и сандуче, Планирње праве акције, Зачетак самосталног функционисања.
Током радионица учениици су формулисали поруке Вршњачког тима упућене вршњацима. Одрађен је пано са порукама који је изложен у холу школе. Поруке су: Лепа реч и гвоздена врата отвара. Насиље није решење, силом се не може ништа решити. Доле насиље, напред слога. Насиље је глупо, другарство је фора. Не бој се ако имаш проблем, решићемо! Не прихватамо немоћ! Ако не можеш да се зауставиш, тражи помоћ да се промениш.
Ученици су планирали акцију у којој ће током другог полугодишта одржати предавање ученицима од петог до осмог разреда о насиљу. Написали су причу и припремили предавање, а на састанцима су направили договор о начину презентовања материјала.
Неколико ђака одржало је 26. фебруара 2024. члановима Ученичког парламента интерактивно предавање о појави насиља, врстама и интензитету и начинима како да се изађе на крај са насилним понашањем. Читали су причу и потом је анализирали.
Након предавања прослеђено је обавештење одељењским старешинама да на неком од наредних часова одељењске заједнице учесници акције представе својим одељењима презентацију коју су припремили чланови Вршњачког тима и да у оквиру одељењских заједница дискутују на тему појаве и решавања проблема вршњачког насиља.

Јелисавета Рогошић

Презентација Вршњачко насиље

Author

Sladja