У оквиру пројекта Оштро Перце наставница српског језика Сања Бублић, библиотекарка Слађана Галушка, наставници грађанског васпитања Марко Митровић, веронауке Предраг Младеновић и технике и технологије Наташа Томић и  Ирина Гајић организовали су часове тематске наставе  са ученицима шестог разреда на тему „Мој дека је био трешња“, у марту 2023.
Циљ часова је био Оспособљавање ученика да тумаче роман „Мој дека је био трешња“, свет књижевног дела доведу у везу са сопственим искуством, размишљањима и светом у којем живе, и самостално креативно стваралаштвo.
На часовима српског језика ученици су анализирали роман, разговарали о доживљајима јунака, препознавали поједине ситуације из света књиге у свом животу, откривали поруке. Добили су задатак да пишу приказ романа, да испричају догађаје из романа из угла неког јунака или осмисле интервју са појединим ликовима.
Након тумачења романа на часовима српског језика, ученици су о роману причали и на часовима веронауке и грађанског васпитања разматрајући питања као што су: породичне вредности, живот у селу и граду, губитак ближњих и сл. На часовима технике и технологије израдили су модел сеоског дворишта.
Ученица VI3 Миа Караџић је направила пано од илустрације романа и кратког приказа.
Ученици VI1 су направили макете сеоског домаћинства

Слађана Галушка

Author

Sladja