За ученике трећег разреда учитељице, библиотекарка и вероучитељ су организовали у фебруару 2023. часове тематске недеље „Себични џин“. Активностима је обележен и Светски дан читања бајки, 26. фебруар.
Одржана су три часа српског језика. Након читања бајке ученици су са библиотекарком анализирали и тумачили бајку „Себични џин“: одређивали су тему, тематске целине, поруке бајке и особине ликова. Уочавали су елементе бајке у односу на особине ауторске бајке: фантастични догађаји и ликови (џин, природне појаве са људским особинама), време и место, промене које доживљава џин. Истакнута је супротност између добра и зла, деце и џина, и паралела између џинове баште и џинове душе и између изгледа баште и дечјих осећања. Појашњен је појам себичности и ђаци су увидели последице џиновог понашања, како долази до промена понашања и како настаје преображај. Посебно је су разматрали питање: Да ли бајка има срећан или тужан крај?
Ученици су препознавали хришћанске мотиве у бајци: опис џиновог предивног врта је слика рајског врта, дечак је заправо визија Исуса Христа. Одсуство љубави за друге једнака је негацији живота (башта без деце, окована снегом и ледом), а победа над себичношћу значи повратак и победу пуног живота (расцветана башта, деца у њој, рушење зида).
На трећем часу су ученици утврђивали знање о одликама бајке и врстама казивања и осмишљавали своје бајке. За домаћи задатак ученици су писали приказе бајке „Себични џин“ и своје ауторске бајке.
На часовима ликовне културе илустровали су бајку „Себични џин“ и бајке које су сами писали.
На заједничком часу веронауке и грађанског васпитања вероучитељ је са ученицима разговарао о хришћанским мотивима у бајци – џиновом врту као рајском врту, покајању и праштању и важности љубави за срећан живот.
Оцена ученика је да су активности биле веома занимљиве, научили су да не треба да буду себични, допало им се да буду у улози писца и закључили су да то није лако.

Слађана Галушка

Author

Sladja