Огледни час из музичке културе

Огледни час из музичке културе са темом „Стеван Стојановић Мокрањац и његови савременици“ одржан је 26. октобра 2022. у одељењу VII2. Часу су присуствовале директорка школе Јована Миленковић, библиотекарка школе Слађана Галушка и разредни старешина VII2 Александра Бошковић, наставник енглеског језика.
У уводном делу часа ученици су писаним радом увели тему часа – историјски контекст и културна клима у Србији кајем 19. и почетком 20. века. Група ученика је приказала и своје презентације – паное о животу и делу Стевана Стојановића Мокрањца, његових савременика и сарадника Даворина Јенка, Станислава Биничког и Бранислава Нушића и ученика и наследника – Петра Коњовића, Милоја Милојевића и Стевана Христића.
У централном делу часа ученици су извели драмски приказ, који је написала наставница музичке културе, мр Биљана Буловић-Марић. Кроз овај драмски приказ ученици су могли да сазнају многобројне занимљивости, везане за настанак Руковети, настанку прве симфоније, опере и балета у српској музици. Мање позната је чињеница да су значајну улогу у музичком животу Србије имале и супруге наших познатих композитора, које су биле музички образоване, свирале су клавир и говориле стране језике, што се, као још једна занимљивост, провлачи кроз овај драмски приказ. У оквиру овог дела ученици су хорски отпевали песме Јесам ли те Јелане из Друге руковети и Вишњичица из Пете руковети.

Новина овог огледног часа је занимљив и неуобичајен начин приближавања стваралаштва најзначајнијих српских композитора 19. и почетка 20. века ученицима. Ученици су се са великим узбуђењем и радошћу припремали за час.  Гости су похвалили дечији труд и рекли да је идеја одлична и предложили да се у оквиру школске приредбе представи широј публици.

Мр Биљана Буловић-Марић

Обавештење – Хуманитарна акција

У суботу, 29. октобра 2022 године, од 16 до 18 часова, у великој сали за физичко васпитање, биће одржана хуманитарна акција продаје колача у организацији фондације „СРЦЕ“.

Позивамо све ученике наше школе да се придруже овој акцији и да дају свој несебичан допринос у прикупљању средстава за одељење педијатријске интензивне неге на Институту за мајку и дете.