Читање је важно

Драги ученици,

Октобар је Месец књига и Месец школских библиотека и тада разговарамо о књигама и читању. Пред вама је кратки текст баш о томе зашто је читање важно и како доводи до креативности.

Писменост и способност читања су кључни услови за активно учешће и функционисање појединца у друштву. Читањем се долази до потребних информација, читањем се образује, читањем се шири и развија способност мишљења, развија се човек као особа и стиче самопоуздање. Надаље, читањем се забавља, крати време, обогаћује емоционални аспект живота и оно појединца чини креативнијим и маштовитијим.

Дакле, може се рећи да постоје две врсте читања: читање ради проналажења информација и стицања знања и читање ради забаве.
Кроз читање књижевних дела не учи се само о поједином писцу и садржају текста, већ о људима, временима, обичајима, друштвима, али и о себи.

Читање књижевних дела важно је и због активног коришћења језиком, због препричавања властитих искустава и могућности да будемо креативни и створимо своје књижевно дело. Да бисмо били успешни у писању, треба да читамо дела великих писаца и учимо од њих како да напишемо песму, причу, роман.

Креативност је стварање нечег новог и вредног коришћењем маште, било да је то уметничко дело, ново решење неког проблема, направа или нови метод рада. Овај термин обично се односи на богатство идеја и оригиналност размишљања, али и на практичност рада.
Креативно писање је претварање осећања и мисли у речи – стваралачки рад писаног изражавања.
Једну од дефиниција дали су амерички наставници енглеског језика Пол Вити и Лу Лабрант:
Креативно писање обично представља „композицију било које врсте писања, у било ком тренутку, а која је примарно у функцији:
– потребе да се забележи неко непоновљиво и значајно искуство,
– потребе да се то искуство подели са другим људима,
– потребе да се слободно лично изражавамо, што је у функцији менталног и физичког здравља“.