Међународни дан толеранције, 16. новембар, обележен је активностима са ученицима трећег и четвртог разреда од 16. до 19. новембра 2021.

На часовима грађанског васпитања и веронауке са ученицима трећег разреда разговарали су учитељице, библиотекарка и вероучитељ о толеранцији, поштовању различитости и о томе како различитост доприноси да учимо једни од других.

Са ученицима четвртог разреда библиотекарка је причала о значењу појма толеранције, као и о постојању и поштовању различитости и учењу кроз упознавање обичаја, понашања и размишљања других људи. Затим је кратко представила збирку прича Јасминке Петровић „Риба риби гризе реп“ и прочитала једну од пет прича из ње. Ђаци су препознали примере толерантног и нетолерантног понашања у причи, а затим су говорили о сличним примерима у свом окружењу и промишљали о начину решавања одређених ситуација.
Библиотекарка је позвала ученике да прочитају целу књигу и учествују у пројектима „Читам, па шта?” и „Оштро Перце” у чијим програмима је једна од књига за читање управо ова збирка прича.

„Читам, па шта?” је пројекат Библиотеке града Београда који се реализује од 2015. године. Задатак за ученике је да читају књижевна дела предвиђене програмом такмичења, пишу приказе дела и цртају илустрације. Пројекат је представљен на страни Читам, па шта?

Пројекат „Оштро Перце”, чије су ауторке Слађана Галушка и Анђелка Танчић, реализује се од 2011. године. Задатак за ученике је да читају књижевна дела, пишу приказе дела и цртају илустрације, као и да се огледају у писању својих прича и бајки. Пројекат је представљен на веб-страни Супер учење.

Слађана Галушка

Author

Sladja