Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да је рок за подношење пријава за полагање пријемног испита непосредно у средњој школи продужен до четвртка 22. 04. 2021. године до 12.00 часова.   

Уколико  постоје одређене грешке и пропусти у пријавама које су поднели ауторизовани корисници преко портала mojasrednjaskola  обавештавамо вас о следећем:
1. уколико су начињене грешке у навођењу језика на коме се полаже пријемни  или у потреби прилагођавања, исправку може извршити средња школа (за техничку подршку,  школа се може обратити информатичком координатору) у сарадњи са информатичким координатором;
2. уколико су начињене грешке у личним подацима ученика (име, презиме, име родитеља, јмбг…) који су преузети из eс-Дневника, исправку може вршити ауторизовани корисник у основној школи коју ученик похађа, у за то предвиђеним роковима.

Такође, подсећамо и на следеће:
3. Обавеза прихватања нових пријава у горенаведеним роковима важе и за школе које спроводе пријемни испит, а нису у улози организатора (прикупљају пријаве).
4. Осмоцифрена шифра ученика није обавезна за полагање пријемних испита.

 

Author

Sladja