Истраживачко учење је било који облик наставе у коме су ученици носиоци наставног процеса и до решења задатка долазе истраживањем.

Истраживачко учење се одвија кроз индивидуални рад и кроз заједнички рад више ученика. Ако учествује више ученика, они могу сарађивати у учионици, изван учионице, али и умрежени преко одређене апликације. Управо ИКТ омогућава да у истраживању може учествовати и више ученика из различитих одељења, разреда или школа што је корисно како за истраживачки проблем тако и за развој комуникацијских и социјалних вештина ученика.

Осим тога, током већег дела истраживања користи се ИКТ-а, од проналажења потребних информација, преко одабира, обраде и чувања прикупљеног материјала, до приказивања резултата рада кроз текст, графички приказ, презентацију и сл. и дељења готовог рада.

Један од метода истраживачког учења који се може користити у настави је BIG6.

BIG6 је модел истраживачког учења у 6 корака, који воде ученике кроз процес решавања информационог проблема. Овај модел ученицима помаже да одговоре на питања, ураде задатке и креирају свој рад и ново знање. Коришћењем овог модела ученици развијају критичко мишљење и долазе до решења задатка/проблема.

Посебан део овог модела односи се и на цитирање, тј. навођење извора информација коришћених у решавању задатка.

Више о томе прочитајте у тексту Модел истраживачког учења BIG6.

Author

Sladja