Креативност је стварање нечег новог и вредног коришћењем маште, било да је то уметничко дело, ново решење неког проблема, направа или нови метод рада. Овај термин обично се односи на богатство идеја и оригиналност размишљања, али и на практичност рада.

Креативно писање је претварање осећања и мисли у речи – стваралачки рад писаног изражавања.

Једну од дефиниција дали су амерички наставници енглеског језика Пол Вити и Лу Лабрант:
Креативно писање обично представља „композицију било које врсте писања, у било ком тренутку, а која је примарно у функцији
– потребе да се забележи неко непоновљиво и значајно искуство,
– потребе да се то искуство подели са другим људима,
– потребе да се слободно лично изражавамо, што је у функцији менталног и физичког здравља“.

У оквиру слободних наставних активности Креативно писање изучава се и креативно читање као посебан облик анализе различитих књижевних форми и израза.
Највећи део програма посвећен је проучавању креативног писања – изучавају се вештине језичког изражавања и стварања писаних композиција. Ученици развијају стил изражавања и уче да креирају и вреднују писмено изражавање, које може да буде у различим формама: поезија, кратка прича, бајка, есеј.

Кративно писање за ученике наше школе није новина. Они пишу приказе књига које читају и пишу своје оригиналне песме, приче, бајке. За ову прилику подсећамо се пројеката „Приказ књиге“ и „Причам ти причу“ који су представљени у школском листу Маштарије 11 и Маштарије 12.

 

Author

Sladja