Ученици првог разреда и одељењске старешине, Бранкица Виторовић, Марија Вујовић, Драгана Златић, Светлана Ленаси и Весна Зец, ишли су на излет 1. октобра 2019.

Посетили смо природни резерват Засавица који је ради опстанка разноврсног биљног и животињског света стављен под заштиту природе 1997. године. Реку Засавицуи њену околину обишли смо и бродом Умбра кроз најлепши део резервата, од Ваљевца ка шумаревој ћуприји у дужини од 7 км. Слободно време ученици су провели у игри у прелепом парку Засавице. Потом смо ручали у сеоском домаћинству Наставили смо пут до Музеја хлеба у Пећинцима. Ученици су на едукативном часу, уз експонате музеја, сазнали какав је пут зрна пшенице од земље преко хлеба до неба. У музеју су ученици видели збирку оруђа за обраду земље, од прастарих времена до данас, машине за млевење и вршидбу жита – од 8000 година старог жрвња, до комбајна. Видели су и око стотину врста хлеба и хлебних колача. Музеј је украшен и ликовним радовима сликара Јеремије са пределима Војводине, Шумадије и источне Србије. Музеј смо обишли у више група. Испред музеја је простор за игру са љуљашкама и клацкалицама где су ученици провели слободно време у игри.

У Београд смо се вратили у 19 часова.

Светлана Ленаси

sdr
Author

Zola