За ученике VI5 библиотекарка Слађана Галушка и наставница српског језика Драгана Јањић су у марту и априлу 2019. организовале часове пројектне наставе под називом „Некад и сад“ у којима је као метод рада примењена библиотерапија.

Пројекат је започео причом о важности читања и библиотерапији – о томе да је читање забава и развија машту и емпатију, да пружа нова сазнања и помаже у развијању социјалних вештина, доприноси бољем разумевању себе и других и олакшава суочавање са свакодневним тешкоћама и њихово решавање.

Ученици су затим читали роман „Орлови рано лете“ и разговарали са наставницом о теми и развоју радње, јунацима, проблемима са којима се они суочавају и њиховим осећањима. У другом делу пројекта ђаци су говорили о животу деце некад и сад кроз сагледавање животних прилика ликова из романа и упоређивање са свакодневним дешавањима у свом животу. Задатак за ученике је био да препричају поједине делове романа, да пишу о осећањима ликова у тим ситуацијама и да на основу самог дела напишу дневничке белешке јунака. Затим су писали своје дневничке белешке током једне седмице.

На наредним часовима ђаци су читали своје радове и разговарли о животу деце некад и сад. Било је мишљења да је некад деци било занимљивије, посебно у селу, сваки дан је доносио нову авантуру, имали су већу слободу и играли се у природи. Други су, пак, рекли да је данас занимљивије, јер имају већи избор активности и да не могу да замисле живот без савремене технологије. Причали су о својим свакодневним активностима и разматрали како оне могу бити авантуре ако се посматрају из другог угла.
Закључили су да је читање романа и разговор о њему допринео да схвате да њихови проблеми, за које мисле да су велики, у ствари уопште и нису проблеми кад се упореде са проблемима јунака романа.

Author

Zola